Roedd yr UE yn eithrio cyflenwadau ac offer meddygol a fewnforiwyd rhag tollau a TAW

Ar 20 Mawrth 2020, gwahoddodd y comisiwn Ewropeaidd yr holl aelod-wladwriaethau, yn ogystal â'r Deyrnas Unedig, i ofyn am eithriad rhag tariffau a TAW ar fewnforio nwyddau amddiffynnol ac offer meddygol arall o drydydd gwledydd. Ar ôl ymgynghori, Llywydd y comisiwn Ewropeaidd Ursula von der Leyen penderfynwyd yn ffurfiol ar Ebrill 3 i eithrio offer meddygol ac offer amddiffynnol dros dro a fewnforiwyd o drydydd gwledydd (h.y., gwledydd nad ydynt yn rhai) rhag tariffau a threth ar werth i helpu i frwydro yn erbyn coronafirws newydd.

 

微 信 图片 _20200409132217

 

Mae'r cyflenwadau y rhoddir eithriad dros dro iddynt yn cynnwys masgiau, citiau ac anadlyddion, ac mae'r eithriad dros dro am gyfnod o chwe mis, ac ar ôl hynny mae'n bosibl penderfynu a ddylid ymestyn y cyfnod yn dibynnu ar y sefyllfa wirioneddol.

 

Gan gymryd mewnforio masgiau o China fel enghraifft, mae'n rhaid i'r ew ardoll tariff 6.3% a threth ar werth 22%, a threth gwerth ychwanegol cyfartalog anadlyddion yw 20%, sy'n lleihau pwysau prisiau mewnforio yn fawr prynwyr ar ôl cael eu heithrio.


Amser post: Ebrill-09-2020